kontakt

Na začetek

Sedež podjetja je na Forminu. Kraj leži 13 km oddaljen od Ptuja v smeri proti Ormožu.

Naslov:

TVP Vzmetni inženiring d.d., Formin 39d, SI-2272 Gorišnica

Centrala
Telefon: +386 2 741 7150
E-mail:
info@tvp-vzmeti.si

Komerciala
Telefon: +386 2 741 7152
E-mail: 
anton.poplatnik@tvp-vzmeti.si

Razvoj in kakovost:
Telefon: +386 2 741 7154

Računovodstvo:
Telefon: +386 2 460 12 07,

Fax:
+386 2 741 71 60

o podjetju proizvodni program kontrola in razvoj kontakt